Tuesday, April 5, 2016

"လက္ေဆာင္ ..။"

ငါမပါ၀င္နုိင္ေတာ့တဲ့ .. နင့္ဘ၀ထဲ .. 
အရာရာ ပံုမွန္အတိုင္း .. 
လည္ပတ္ၾကည္လင္ .. 

ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ ..။
နင္ မပါ၀င္ခ်င္ေတာ့တဲ့ .. ငါ့ဘ၀ထဲ ..
[နင္ လိုအပ္ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ..
လက္ေဆာင္ ေပးခြင့္ရတဲ့အတြက္ ..]
ငါလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနပါ့မယ္ ..
"လမ္းခဲြ"ဟာ နင္အလိုခ်င္ဆံုး 

လက္ေဆာင္ျဖစ္ေနခဲ့သည့္တိုင္ ..
ခၽြင္းခ်က္မရွိ ..
ငါ ေက်နပ္ .. ေနတတ္ခဲ့ပါတယ္ ..။

-- 99 --
5/ April/ 2016