Sunday, October 31, 2010

လမ္း ..။

လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း ..
လမ္းေပ်ာက္သြားဖူးတယ္ မဟုတ္လား ..
ေလွ်ာက္လက္စ လမ္းေတြက ..
စကၠန္႕တိုင္းမွာ တိုေတာင္းလာလိုက္ပံုမ်ား ..

အခ်ိတ္အဆက္ လဲြေခ်ာ္ေနခဲ့တဲ့ ..
လမ္းေပါင္း မ်ားစြာအတြက္ ..

ေကာင္းကင္ၾကီး ျပိဳက်လာဖို႕ပဲ
ဆုေတာင္းလိုက္ရမွာလား ..

တကယ္ေတာ့ ..
ေမွ်ာ္လင့္ အိပ္မက္ေတြက ..
ဟုိ႕ လက္တကမ္းေလးတင္ရယ္ ..
ေရတိမ္ေခ်ာင္းေလး ျခားေနခဲ့တာက လဲြလုိ႕ေပါ့ ..။

... 99 ...
၁ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၀။